Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt „Ruch, zdrowa dieta, edukacja i opieka krokiem do szczęśliwej i pogodnej jesieni życia

Projekt Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie pn. „Ruch, zdrowa dieta, edukacja i opieka krokiem do szczęśliwej i pogodnej jesieni życia” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości i wzrostu aktywności społecznej osób starszych, w tym z niepełnosprawnościami oraz osób żyjących lub zagrożonych ubóstwem z terenu Gminy Gogolin poprzez szerzenie dostępu do oferty profilaktyki zdrowotnej oraz promocji aktywnego i zdrowego stylu życia seniorów.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy do projektu dostępne na naszej stronie w zakładce Projekty unijne/ Projekt „Ruch, zdrowa dieta, edukacja i opieka krokiem do szczęśliwej i pogodnej jesieni życia”. Szczegóły

Wersja XML