Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Certyfikaty ISO 9001:2015-10 oraz 27001:2014-12 utrzymane.

W dniu 23 marca 2018 odbył się I audit nadzoru zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji w Gminnym Ośrodku Zdrowia. Po wnikliwej analizie i całodniowej kontroli przez jednostkę certyfikującą ISOCERT, nasza placówka utrzymała Certyfikaty jakości wg normy PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12. Dyrektor składa podziękowanie pracownikom GOZ zaangażowanym w realizację celów systemu zarządzania i przestrzegania zastosowanych procedur dotyczących jakości oraz bezpieczeństwa informacji.

 

 

Wersja XML